top of page

Informacje dla Rodziców

Terminy prób komunijnych:

 

23 i 25 kwietnia, godz. 16:00

7, 9,14  maja godz. 16:00

16 maja – próba generalna

Spowiedź - 17 maja godz. 16:00

Warunki przystąpienia dziecka do sakramentów: Eucharystii i Pokuty

 

  • W każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem we Mszy Świętej,

  •  pomagać dziecku w przyswojeniu obowiązującego materiału z Katechizmu,

  • systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Pierwszej Komunii,

  •  w miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwachmajowych (maj),

  • wspierać dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia,

  • współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii,

  • Chrzest św. – jest niezbędny do przyjęcia kolejnych sakramentów, w tym Komunii Św. rodzice powinni dostarczyć do parafii (do kancelarii) metrykę chrztu dziecka. Należy ją pobrać z parafii, w której dziecko przyjęło ten sakrament. W przypadku dzieci ochrzczonych w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Wałczu, to rodzic powinien poinformować księdza w kancelarii o tym fakcie,

  • do końca października każdy rodzic, który pragnie, aby dziecko przyjęło Komunię Św. , osobiście potwierdzi chrzest dziecka. Jest to jednocześnie deklaracja rodzica o przygotowaniach do sakramentu. Brak tej deklaracji w wyznaczonym czasie oznacza, że dziecko nie będzie przystępować do Komunii Św.

 

Przyjmuje się, że dziecko może być dopuszczone do I komunii wtedy, gdy zna podstawowe prawdy wiary i jest w stanie z szacunkiem przyjąć Eucharystię, odróżniając Ciało i Krew Chrystusa od chleba i wina (Kodeks Prawa Kanonicznego)

Poświęcenie dewocjonaliów w parafii odbywać się będzie w następujących terminach:

1. Różaniec – poświęcenie odbędzie się 8 października na Mszy o godz. 13.00.
2. Medalik (krzyżyk) – 10 grudnia na Mszy o godz. 13.00
3. Świeca (wraz z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych) – 4 lutego na Mszy o godz. 13.00.
4. Modlitewnik – w ramach białego tygodnia.
 
Data I Komunii Św. -18 maja 2024r godz. 12.00

bottom of page