top of page
Obraz1_edited.png

Schola"Do Nieba Bram"

Obraz1_edited.png

Spotkania Scholi parafialnej odbywają się w  czwartek o godz. 18:30 i kończą się  krótką katechezą formacyjną

Św. Cecylio, módl się za nami.

bottom of page