top of page

Liturgiczna służba ołtarza 

"Tu, na ziemi, świętość polega na tym, aby stale być radosnym i wiernie wypełniać nasze obowiązki"

św. Dominik Savio

Spotkania Ministrantów i Lektorów odbywają się 2,3 i 4 sobotę miesiąca o godz.  10.00 w salce parafialnej.

Zasady ministranta

  • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

  • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

  • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

  • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

  • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

  • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.

  • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

  • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

  • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

  • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

bottom of page