top of page

Pokuta

“Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 19-23).

Z Dzienniczka św. s. Fustyny Kowalskiej

Pisz, mów o Moim miłosierdziu. Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosierdzia (czyli w sakramencie pokuty) tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawić dalekiej pielgrzymki ani tez składać jakiś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy Mojego z wiarą i powiedzieć mu nędze swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia, i wszystko już stracone – nie tak jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego; na darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno.

Informacje dla Penitentów

Sakrament Pokuty i Pojednania w naszej parafii jest sprawowany od poniedziałku do soboty 30 min przed wieczorną Eucharystią.

Pięć warunków dobrej spowiedzi:

·  Rachunek sumienia.

·  Żal za grzechy.

·  Mocne postanowienie poprawy.

·  Szczera spowiedź.

·  Zadośćuczynienie.

bottom of page