top of page

“Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” KKK 1601

 

Domowy Kościół jest małżeńsko–rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, który łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło–Życie Założycielem DK był ksiądz Franciszek Blachnicki. Znakiem Domowego Kościoła są greckie słowa FOS (światło) i ZOE (życie) wpisane w kształt krzyża wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu.

 

Jak powiedział ks. Blachnicki „chodzi o to, żeby światło było w nas życiem”. To Jezus, który jest światłem ma przemieniać nasze życie, my możemy o tym zdecydować słuchając jego nauki i zapraszając Go do swojego życia. Domowy Kościół zwraca uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu pomiędzy nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Jednocześnie pomaga w rozwiązywaniu codziennych małżeńskich i rodzinnych problemów. Krąg tworzy od 4 do 7 małżeństw, które spotykają się raz w miesiącu na spotkaniu, które ma charakter formacyjno – modlitewny. Celem spotkania miesięcznego jest zbliżenie się wszystkich do Boga, zbliżenie małżonków do siebie, zacieśnienie przyjaźni między poszczególnymi małżeństwami w kręgu.

 

Twórcy Domowego Kościoła dali pewne drogowskazy, zobowiązania przyjęte z międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich:

 

codzienna modlitwa osobista,

regularne spotkanie ze Słowem Bożym,

codzienna modlitwa małżeńska,

codzienna modlitwa rodzinna,

comiesięczny dialog małżeński,

reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),

uczestnictwo, w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzeniu w życie tych elementów, następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

 

W naszej Parafii istnieją 2 Kręgi Rodzin:

Opiekunami duchowymi są Ks. Proboszcz Jerzy Sławiński i Ks. Dariusz Wiecek

 

Więcej informacji: Centralny Dom Rekolekcyjny Domowego Kościoła - Domowy Kościół (oaza.pl)

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM SŁUGI BOŻEGO KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski……………., o którą najpokorniej proszę.

bottom of page