top of page

Jak wygląda spotkanie Alpha?

Alpha jest serią spotkań wyjaśniających podstawy wiary chrześcijańskiej. Każde spotkanie podejmuje inny temat dotyczący wiary i daje możliwość dyskusji. Alpha prowadzona jest na całym świecie i każdy jest na niej mile widziany. Prowadzona jest w kawiarniach, kościołach, uczelniach, domach, barach – wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe. Każda Alpha jest trochę inna, choć są trzy elementy, które pojawiają się zawsze: posiłek, wykład, dyskusja.

Poczęstunek

Razem rozpoczynamy każde spotkanie posiłkiem, jest to okazja do poznania się, przełamania lodów, porozmawiania.

Wykład

W przystępny, ciekawy, nierzadko dowcipny sposób przedstawiamy podstawowe prawdy wiary, chrześcijaństwa zgodnie z nauką Kościoła.

Mała Grupa

W mniejszym, kilkuosobowym gronie wspieranym przez gospodarza grupy, dyskutujemy temat poruszony na wykładzie, pytamy, odkrywamy, dzielimy się i słuchamy.

Spotkanie wyjazdowe Alpha

W trakcie kursu organizujemy wyjazd, który jest niepowtarzalną okazją do lepszego poznania Boga, siebie i innych.

bottom of page